OCHRANNÝ TEAM

Ochranným teamem se rozumí doprovodná skupina(Private Security Detail), jejímž úkolem je komplexní zajištění bezpečnosti klienta při náročnějších požadavcích na bezpečnost během určitého časového úseku. Klientem může být jednotlivec či společně se pohybující skupina osob. PSD team se postará o Vaši bezpečnost a komfort v rozsahu Vašich požadavků. Dle specifik pro Vás můžeme vystavět team o velikosti od 1 vozidla a 2 ochránců, až po flotilu vozidel a PSD team sestávající z několika autonomních buněk z nichž každá pracuje na jiném dílčím úkolu k zajištění Vašeho maximálního komfortu a prevence jakýchkoliv potenciálních problémů.